http://pfu-sumy.gov.ua/images/og/2375.jpg

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (542) 679-261, факс 679-899, e-mail: info@sm.pfu.gov.ua

Головне меню

Кількість переглядів : 3717461
УТРИМАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ РОБОТОДАВЦЯМИ

№ з/п

Платники єдиного внеску

Хто утримує

та сплачує єдиний внесок

База (об’єкт) нарахування

єдиного внеску

Ставка єдиного внеску

1.

Наймані працівники (крім осіб, зазначених нижче в цій таблиці):

- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, у фізичних осіб – підприємців (на умовах трудового договору (контракту) або інших умовах, передбачених законодавством), у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб (на умовах трудового договору (контракту);

- громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), утворених відповідно до законодавства України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);

- громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;

- особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді;

- працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі.

роботодавці

 

сума нарахованої зарплати

 

3,6%

 

2.

Наймані працівники – інваліди, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС

підприємства УТОГ та УТОС

сума нарахованої зарплати

2,85%

3.

Особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності

роботодавці

сума лікарняних

2%

4.

Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД (крім підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

підприємства, установи, організації, підприємці, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, які укладають ЦПД із фізичними особами (крім ЦПД із підприємцями)

сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД

2,6%

5.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу

військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення

сума грошового забезпечення

2,6%

6.

Фізичні особи, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

роботодавці

сума нарахованої зарплати

6,1%

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти (з 1 жовтня 2011 року, до 1 жовтня 2011 року – п’ятнадцяти) розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Відповідно до частини 8 статті 9 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 28 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Базовим звітним періодом є календарний місяць.