http://pfu-sumy.gov.ua/images/og/94.jpg

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (542) 679-261, факс 679-899, e-mail: info@sm.pfu.gov.ua

Головне меню

Кількість переглядів : 3717462
Пільгові та наукові пенсії
Порядок відшкодування пільгових та наукових пенсій

1. Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2015 № 27- 1 затверджено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Зазначена постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.01.2016 за № 134/5.

 

Текст постанов фонду розміщено на веб-сайті Верховної Ради України:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0093-16

 

  1. Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2015 № 27- 2 затверджено Порядок списання сум заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Зазначена постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.01.2016 за № 94/28224.

 

Текст постанов фонду розміщено на веб-сайті Верховної Ради України:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0094-16.

 

Текст постанови КМУ розміщено на веб-сайті Верховної Ради України:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2005n.

  1. Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.2015 №909-VII.

Внесені зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):

а) у статті 1:

у пункті 5 частини першої:

в абзаці третьому слова "юридичними та фізичними особами, крім банківських установ" замінити словами "фізичними особами";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Уповноважені банки, інші фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти фізичними особами у готівковій формі у порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України";

у частині другій:

слова "здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі" виключити, а слова "торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння" замінити словами "поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю";

доповнити реченням другим такого змісту: "Фізичні особи, які проживають у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі на загальних підставах";

б) у частині першій статті 3 слова "визначеному законодавством України" замінити словами "визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):

а) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок";

б) у статті 4 :

у частині першій:

абзац сьомий пункту 1 замінити сімома новими абзацами такого змісту:

"підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб:

військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу;

батьків - вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;

осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;

осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;

осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини;

одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом чотирнадцятим;

пункти 2, 3 та 6-14 виключити;

доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування";

частини другу і третю виключити;

в) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:

"3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Пенсійним фондом безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік";

г) у статті 7:

у частині першій:

у пункті 1:

в абзаці першому цифри і слово "2, 3, 6, 7 і 8" виключити;

в абзаці третьому слова та цифри "пунктах 10, 12, 13 та 14" замінити словами та цифрою "абзаці сьомому пункту 1";

абзац четвертий виключити;

у пункті 4:

в абзаці першому слово та цифри "пункті 11" замінити словами та цифрою "абзаці сьомому пункту 1";

абзац другий виключити;

частину шосту виключити;

друге речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану";

ґ) у статті 8:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру";

частини шосту - дванадцяту виключити;

абзац другий частини двадцять восьмої виключити;

д) у статті 10:

у частині першій:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"члени фермерського господарства, особистого селянського господарства";

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова та цифри "не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 2-14" замінити словами та цифрами "не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5";

частину другу доповнити словами "(крім договорів про одноразову сплату)";

абзац четвертий частини четвертої виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, встановлюється у розмірі, визначеному статтею 8 цього Закону";

в абзаці третьому пункту 1 частини восьмої слова "Пенсійного фонду" замінити словами "доходів і зборів";

у частині дев'ятій:

в абзаці першому слова "Пенсійним фондом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";

в абзаці п'ятому слова "абзацами третім і четвертим частини шостої цієї статті" замінити словами та цифрою "статтею 8 цього Закону";

е) у частині першій статті 13:

пункт перший після слів "і від" доповнити словами "осіб, які провадять незалежну професійну діяльність";

пункт 2 після слів "в установах і організаціях у" доповнити словами "осіб, які провадять незалежну професійну діяльність";

пункти 3 і 4 після слів "установ і організацій" доповнити словами "осіб, які провадять незалежну професійну діяльність";

є) у статті 19:

пункт 6 частини другої виключити;

у частині третій слова "та його клас професійного ризику виробництва у встановленому" виключити;

ж) в абзаці другому частини другої статті 20 слова "забезпечують себе роботою самостійно" замінити словами "провадять незалежну професійну діяльність";

з) у статті 25:

в абзаці дев'ятому частини четвертої слово "робочих" замінити словом "календарних";

у першому реченні абзацу другого частини чотирнадцятої слово "робочих" замінити словом "календарних";

в абзаці другому частини п'ятнадцятої слово "робочих" замінити словом "календарних";

и) у розділі VIII "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 5 слова "забезпечують себе роботою самостійно" замінити словами "провадять незалежну професійну діяльність";

пункт 9-2 доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"Під час особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для платників єдиного внеску, визначених у статті 4 цього Закону, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої військової служби зупиняється застосування норм статті 25 цього Закону.

Підставою для такого зупинення є копія військового квитка або копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яка подається до органів доходів і зборів цим державним органом протягом десяти днів після її мобілізації";

абзац дев'ятнадцятий пункту 9-5 виключити;

3) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; № 49-50, ст. 453):

а) пункти 4 та 5 частини першої статті 9 виключити;

б) пункт 5 частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

"5) інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві";

в) перше речення частини третьої статті 17 викласти в такій редакції: "3. Спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку";

г) статтю 52 виключити;

 
ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ

 

Платники

Об'єкт нарахування

За кого відшкодовують

пільгові пенсії

Розмір відшкодування

Порядок нарахування

Порядок сплати

Підприємства, установи, організації (у тому числі філії та інші відокремлені підрозділи) всіх форм власності і господарювання (загальної та спрощеної системи оподаткування), бюджетні організації та приватні підприємці, які мають пільгові робочі місця, робота на яких дає право працівнику виходу на пенсію на пільгових умовах

фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

працівники, які працювали або працюють на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (п. “б” - ”з” ст. 13 Закону України

“Про пенсійне забезпечення”)

100% призначених та/або виплачених пенсій

розмір сум до відшкодування на поточний рік визначається органами Пенсійного фонду України у розрахунках фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, які надсилаються платникам до 20 січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених (перерахованих) пенсій.

 

 

 

 

 

 

 

платники щомісяця до 25 числа вносять до Пенсійного фонду зазначену в повідомленні місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України (п. “а” ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”)

20% призначених та/або виплачених - у 2004 році

30% призначених та/або виплачених - у 2005 році

40% призначених та/або виплачених - у 2006 році

50% призначених та/або виплачених - у 2007 році

60% призначених та/або виплачених - у 2008 році

70% призначених та/або виплачених - у 2009 році

80% призначених та/або виплачених - у 2010 році

90% призначених та/або виплачених - у 2011 році

100% призначених та/або виплачених - з 2012 року

Підприємства - платники фіксованого сільськогосподарського податку

(до 1 січня 2006 року відшкодовували у порядку викладеному вище)

працівники, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах

(п."в"-"е" та "ж" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення")

З 1 січня 2006 року не відшкодовують

розрахунки

не надсилаються

відшкодо-вуються за рахунок коштів Державного бюджету

 
ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ НАУКОВИХ ПЕНСІЙ

 

Платники

Об'єкт нарахування

За кого відшкодовують

наукові пенсії

Розмір відшкодування

Порядок нарахування

Порядок сплати

Державні небюджетні підприємства, установи, організації та вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації

різниця між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівникам згідно із нормами Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа

наукові

(науково-педагогічні) працівники

 

50% різниці за рахунок коштів Державного бюджету, 50% різниці за рахунок коштів цих установ та організацій

розмір витрат на фінансування різниці у розмірі пенсій визначається у розрахунку на рік органами Пенсійного фонду до 20 січня поточного року та протягом 10 днів з дня призначення пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", про що платнику відразу надсилається повідомлення

платники самостійно визначають суму, що підлягає до сплати у розрахунку на місяць, та щомісячно до 25 числа перераховують органу Пенсійного фонду за своїм місцезна-ходженням відповідні кошти для фінансування різниці у розмірі пенсії призначеної у минулих та поточному роках

Недержавні наукові установи, організації та вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації

100% різниці за рахунок коштів цих установ та організацій

 

 
РЕКВІЗИТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ОБЛАСТІ, НА ЯКІ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ ПІЛЬГОВІ ТА НАУКОВІ ПЕНСІЇ

 

№ району

Назва управлінь ПФУ в районах та містах, де платник перебуває на обліку

Код ЄДРПОУ одержувача

№ розрахункового рахунку

МФО

Назва банківської установи

1

УПФУ в Білопільському районі

21129778

256093204360

337568

ТВБВ №10018/080 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

2

УПФУ в Буринському районі

22977037

256043202105

337568

ТВБВ №10018/024 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

3

УПФУ в Великописарівському районі

22977014

25603320918

337568

ТВБВ №10018/013 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

6

УПФУ в Краснопільському районі

22976990

256073102929

337568

ТВБВ №10018/041 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

7

УПФУ в Кролевецькому районі

21129695

256073402564

337568

ТВБВ №10018/034 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

9

УПФУ в Липоводолинському районі

21129519

256043306674

337568

ТВБВ №10018/0138 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

10

УПФУ в Недригайлівському районі

21129761

256013401774

337568

ТВБВ №10018/019 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

12

УПФУ в Путивльському районі

21129689

256033302219

337568

ТВБВ №10018/031 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

14

УПФУ в Середино-Будському районі

21129293

256083405014

337568

ТВБВ №10018/088 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

15

УПФУ в Сумському районі

21129376

25600311180

337568

Філія – Сумське обласне управління АТ “Ощадбанк”

16

УПФУ в Тростянецькому районі

21129459

256033403480

337568

ТВБВ №10018/059 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

18

УПФУ в Ямпільському районі

21129614

256083404950

337568

ТВБВ №10018/088 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

27

УПФУ в місті Сумах

37429970

25602318277

337568

Філія – Сумське обласне управління АТ “Ощадбанк”

28

УПФУ в місті Глухові та Глухівському районі

37437447

256073208276

337568

ТВБВ №10018/073 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

29

УФПУ в місті Конотопі та Конотопському районі

37784691

256023108274

337568

ТВБВ №10018/0108 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

30

УПФУ в місті Лебедині та Лебединському районі

37345550

256033108280

337568

ТВБВ №10018/065 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

31

УПФУ в місті Охтирці та Охтирському районі

37761543

256003108278

337568

ТВБВ №10018/050 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

32

УПФУ в місті Ромнах та Роменському районі

37431010

256093108275

337568

ТВБВ №10018/0121 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”

33

УПФУ в місті Шостці та Шосткинському районі

37512104

256073108279

337568

ТВБВ №10018/088 філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк”