http://pfu-sumy.gov.ua/images/og/3538.jpg

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (542) 679-261, факс 679-899, e-mail: info@sm.pfu.gov.ua

Головне меню

Кількість переглядів : 3717483
Ваші соціальні права та гарантії

1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи пенсійного страхування відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування (стаття 8 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

2. Право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати
для застрахованих осіб і членів їх сімей та/або спадкоємців на
умовах та в порядку, визначених Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування (стаття 8 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

3. Право на отримання пенсій і соціальних послуг особам, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування за  рахунок  коштів  Пенсійного  фонду (стаття 8 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

4. Право на отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування на умовах, визначених Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (стаття 8 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

5. Право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг іноземцям та особам  без  громадянства,  які  перебувають в Україні на законних підставах, із  системи   загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в  порядку,  передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”,  якщо  інше  не
передбачено міжнародними договорами,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 8 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).


6. Право на такі види пенсій, як пенсія за віком, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою,  інвалідності з дитинства), пенсія у зв'язку з втратою годувальника (стаття 9 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

7. Право на соціальні послуги (допомогу на поховання пенсіонера) (стаття 9 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

8. Право на довічні пенсії і одноразову виплату за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках  Накопичувального  фонду  або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних  фондах  -  суб'єктах другого  рівня системи пенсійного забезпечення (стаття 9 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

9. Право на вибір пенсійних виплат при одночасному праві на різні види пенсій (стаття 10 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

10. Право на отримання в установленому законодавством порядку свідоцтва
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

11. Право на отримання від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

12. Право вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, у тому числі в судовому порядку (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

13. Право на отримання безоплатно відомостей, внесених до
персональної облікової картки із системи  персоніфікованого  обліку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,  у  тому  числі  інформації,  що відображає   обсяг пенсійних  коштів  на  її  накопичувальному  пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному  пенсійному  рахунку  в недержавному  пенсійному  фонді  -  суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення,  якщо застрахована  особа  обрала  такий недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за формою,  встановленою правлінням Пенсійного фонду,  та в  порядку, визначеному цим Законом (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

14. Право на звернення  із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення відомостей, внесених до персональної облікової картки в  системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

15. Право обирати  або  змінювати  в  порядку,  визначеному законом, страхову організацію, яка здійснює виплату довічних пенсій (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

16. Право обирати порядок здійснення виплати пенсії (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

17. Право залишатись учасником системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в разі тимчасового припинення до досягнення пенсійного віку сплати страхових внесків з дотриманням вимог Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

18. Право обирати недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого
рівня системи пенсійного забезпечення  на  умовах та в порядку,
визначених законом (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

19. Право змінювати  відповідний  недержавний  пенсійний фонд -
суб'єкт другого рівня  системи  пенсійного  забезпечення, але не
частіше одного разу на два роки (стаття 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).

20. Право на оскарження дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів Пенсійного  фонду та їх посадових осіб відповідно до законодавства
про звернення громадян, а також у судовому порядку (стаття 105 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).