http://pfu-sumy.gov.ua/images/og/98.jpg

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (542) 679-261, факс 679-899, e-mail: info@sm.pfu.gov.ua

Головне меню

Кількість переглядів : 3717444
Загальна інформація
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011

Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

Детальніше...
 
ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"
Відповідно до статті 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Детальніше...
 
Публічна інформаціяПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

В    СУМСЬКІЙ   ОБЛАСТІ

Н  А  К  А  З

27.02.2012 м. Суми № 34

Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» в головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Сумській області

15 березня 2012 року
за № 27/1344

 

З метою забезпечення виконання норм Закону України "Про доступ до публічної інформації",

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання, подання запитів на публічну інформацію та її отримання в головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області (додається);

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області (додається).

2. Управлінню кадрового, організаційно-інформаційного та господарського забезпечення та юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області.

3. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в обласній газеті «Діалог».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 

 

Начальник головного управління                                                                                           Л.Є. Машкіна

Детальніше...
 
П О С Т А Н О В А від 25 травня 2011 р. N 583

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2011 р. N 583
Київ

Питання виконання Закону України
"Про доступ до публічної інформації"
в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади

Детальніше...
 
Про інформацію

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про інформацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650)

{Вводиться в дію Постановою ВР N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651}

(Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97}

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394 N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496 N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 2724-VI ( 2724-17 ) від 30.11.2010, ВВР, 2011, N 12, ст.86 N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 }

{В редакції Закону N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.313 }

{У тексті Закону ( 2657-12 ) слово "конфіденціальна" в усіх  відмінках замінено словом "конфіденційна" у відповідному  відмінку згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від  11.05.2004 }

{У тексті Закону слова "і регіонального" виключено  згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.

Детальніше...
 
12НаступнаКінець

Сторінка 1 з 2